Το http://www.flowers4milan.com διατηρεί εντελώς εμπιστευτικά τις πληροφορίες των πελατών. Η εταιρεία μας δεν κοινοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των πελατών για χρήση τρίτων ή δεν τα πωλεί σε διαφημιστικά γραφεία. Σε περίπτωση νομικής απαίτησης, απάτης ή αίτησης επιβολής του νόμου, τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να κοινοποιηθούν κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών.