Οι παραδόσεις της ίδιας ημέρας θα εξαρτηθούν από την τοποθεσία / τη χώρα, εάν αυτό είναι δυνατό, λόγω των παγκόσμιων χρονικών διαφορών. Όταν εισάγετε την ημέρα και την ώρα, το σύστημα παραγγελιών θα σας ενημερώσει εάν αυτό που έχετε επιλέξει είναι δυνατό.