Μη ολοκληρωμένες λεπτομέρειες παραλήπτη. Είναι σημαντικό να μας παρέχετε πλήρη και ακριβή στοιχεία για τον παραλήπτη. Απαιτείται τοπικός αριθμός τηλεφώνου παραλήπτη για να μας βοηθήσει να διασφαλίσουμε ότι τα λουλούδια / τα δώρα φτάνουν εγκαίρως. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για καθυστερημένη παράδοση εάν αυτές οι πληροφορίες δεν παρέχονται ή είναι λανθασμένες.