Συνδεθείτε στον http://www.flowers4milan.com λογαριασμό μου για να παρακολουθήσετε την κατάσταση της παραγγελίας σας ή επισκεφθείτε τη σελίδα εξυπηρέτησης πελατών.