Χρησιμοποιήστε τον http://www.flowers4milan.com λογαριασμό μου για να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας και να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών. Εναλλακτικά, καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.