Ένα βάζο δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, εκτός εάν ορίζεται στην περιγραφή του προϊόντος. Το αγγείο μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που φαίνεται στο παράδειγμα εικόνας.